Daňová evidence

Daňová evidence je v podstatě obdobou jednoduchého účetnictví. Zachycuje podle zásady jednoduchosti pouze peněžní toky, které bezprostředně souvisejí s podnikáním, a stavem majetku a závazů podnikatele na konci zdaňovacího období.

Služby:

  • zpracování předaných účetních dokladů,
  • vyhotovení přehledů dle potřeb klienta,
  • zpracování daňového přiznání k DPH včetně kontrolního hlášení,
  • zpracování ostatních daní (daň z příjmů, daň silniční..),
  • účetní poradenství,
  • uzavření účetního období, zpracování přehledů, příprava k archivaci dokladů.